Những người này không thuộc về bất cứ một quốc gia, cũng không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào, cuộc sống từ khi sinh ra cho đến chết đi đều trên biển!

mỗi ngày sẽ luôn chia sẻ cùng bạn, nhanh chóng Like nào!

Ở Borneo và Rupiah của Indonesia và Philippines vùng biển Tây có một vùng đất cổ đại như vậy – gọi là Bà Yao. Họ không thuộc bất cứ quốc gia nào, và chắc chắn cũng không chịu bất kỳ ràng buộc bởi đạo luật nào, từ sơ sinh đến khi mất đi, họ đều sinh hoạt trên mặt biển. Mỗi ngày bắt cá để sống.

 

Bà Yao là người có thị lực tốt nhất thế giới, có thể phân biệt các loại cá trong bán kính khoảng 10 mét. Họ còn là những người thợ lặn thực thụ và đáng sợ, không sử dụng bất kỳ công cụ hỗ trợ nào, họ vẫn có thể lặn tới 30 mét sâu dưới nước.

Dân tộc Bà Yao có ngôn ngữ, nhưng không có văn tự. Nhưng giờ họ không còn sống trong địa phận của một đất nước tự do, chính phủ buộc họ vào bờ. hiện nay, số lượng người Bà Yao đang giảm dần.

 Lớp người Bà Yao lớn tuổi vẫn đang sống một cuộc sống rất nguyên thủy.

Những trẻ em người Bà Yao.

 Cụ Bà Yao già đang nấu thức ăn.

Hiện nay môi trường sống của người dân Bà Yao ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều thế hệ trẻ người Bà Yao dẫn nhau vào đất liền sinh sống, dân tộc Bà Yao truyền thống đang dần dần biến mất.

Tất cả đều có bản quyền, xin vui lòng không sao chép khi không có sự cho phép

mỗi ngày sẽ luôn chia sẻ cùng bạn, nhanh chóng Like nào!

Bạn có thể cũng thích bài viết này

Gotop