Lạng Sơn: Giảm 41 trường, 153 điểm trường

Con số trên được Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn nêu ra sau 3 năm thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục.

Chiều nay (23/1), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục và tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với UBND các huyện, thành phố trong hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Việc thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 giúp bộ máy trường, lớp học đảm bảo tinh gọn, chặt chẽ và thuận lợi hơn trong công tác quản lý, điều hành.

Cụ thể sau 3 năm thực hiện có 44 cặp trường được sáp nhập, đến nay toàn tỉnh có 707 đơn vị, trường học (giảm 41 trường và 153 điểm trường so với năm học 2016 – 2017).

Sau sáp nhập đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị yên tâm công tác, không có tình trạng khiếu kiện; chất lượng giáo dục đối với các cấp học ngày càng được nâng lên…

Lạng Sơn: Giảm 41 trường, 153 điểm trường

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác dạy và học của các nhà trường, như: Công tác quản lý đối với trường liên cấp tiểu học và THCS, các điểm trường lẻ chưa thực sự hiệu quả; việc tinh giản biên chế chưa đạt được mục tiêu đề ra; hiệu quả hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa cao, công tác quản lý chậm đổi mới, số lượng đơn vị tự chủ chi thường xuyên còn thấp…

Theo lộ trình thực hiện trong năm 2019 tỉnh Lạng Sơn tiếp tục sáp nhập thêm 25 cặp trường.

HOÀI AN - TƯỜNG MINH

Gotop