Năm 2018: Ngành Tài chính thu nộp 16 nghìn tỷ đồng qua thanh kiểm tra

Theo thống kê mới nhất của Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2018, toàn Ngành đã tiến hành gần 100 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, thu về cho NSNN 16 nghìn

Năm 2018: Ngành Tài chính thu nộp 16 nghìn tỷ đồng qua thanh kiểm tra

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tính riêng quý 4/2018, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành của Bộ đã thực hiện 35.551 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 271.598 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế và 4.857 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu. Qua thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính gần 10,6 nghìn tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính 1,6 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, tính chung cả năm 2018, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 98.656 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 596.971 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế và 15.539 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính 23,1 nghìn tỷ đồng.

Trong số đó, kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 17,9 nghìn tỷ đồng; ghi thu, ghi chi NSNN tiền đất gần 2,4 nghìn tỷ đồng; thu hồi hoàn trả Quỹ Phát triển đất 62,8 tỷ đồng; giảm trừ dự toán kinh phí, giảm trừ cấp phát 86,4 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 32,6 tỷ đồng; kiến nghị tài chính khác 2,6 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, xử phạt vi phạm hành chính 4,2 nghìn tỷ đồng; số tiền đã thu nộp NSNN hơn 16 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra (6 cuộc thanh tra hành chính; 36 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành), qua đó phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 1,7 nghìn tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 5,1 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Thuế các cấp đã tiến hành 89.538 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện và kiến nghị tăng thu NSNN trên 16,3 nghìn tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác là 99,8 tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan các cấp đã thực hiện 7.994 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó có 125 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; 264 cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ; 7.605 cuộc kiểm tra sau thông quan; kiến nghị truy thu vào NSNN trên 4 nghìn tỷ đồng.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện 908 cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ, kiến nghị thu hồi nộp NSNN là gần 11,5 tỷ đồng.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện 76 cuộc thanh tra, kiểm tra về chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia, công tác xuất hàng dự trữ, quản lý tài chính nội bộ tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành 78 cuộc thanh tra kiểm tra nội bộ, xử phạt vi phạm hành chính là 2.215 triệu đồng. Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính là 2.075 triệu đồng.

Hồng Vân

Gotop