Huyện Yên Định: 100% làng, cơ quan, đơn vị khai trương xây dựng đơn vị văn hóa

2018-08-10 Rosetta Chia sẻ trên Facebook
Thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa', đến nay, huyện Yên Định đã có 100% các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị t

Có được kết quả trên, trong những năm qua huyện đã tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức văn hóa, thành viên ban chỉ đạo các xã, thị trấn; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các xã, thị trấn, từ đó từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp các xã, thị trấn có biện pháp chỉ đạo, đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hoạt động nền nếp, chất lượng và hiệu quả...

Gotop